pondělí, srpna 24, 2015

Důležité informace pro zákazníky pěstitelského páleníOpakování je matka moudrosti :-) takže zde je několik základních pravidel pro pěstitele:

- Dle zákona o lihu smí pěstitel pálit pouze ovoce, které si vypěstoval na svém pozemku, nebo na pozemku, který užívá z jiného právního důvodu (toto je třeba doložit např. nájemní smlouvou).

- Destilát získaný pěstitelským pálením je zakázáno prodávat!

- U předávání ovoce a výdeje pálenky musí být přítomen majitel pozemku. V případě zastupování třetí osobou je třeba doložit plnou moc.

- Veškerý destilát je nutno odebrat do konce sezóny - tj. do 30.6.

- Doklady o příjmu ovoce a výdeji pálenky si při přebírání zkontrolujte a pečlivě uschovejte.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu!

Kvasu zdar! :-)