pondělí, října 12, 2015

Výdej pálenky - upozornění

V případě, že pěstitel nemůže být přítomen při předání vypěstovaného ovoce nebo kvasu a výdeji ovocné pálenky, může k tomu zplnomocnit jinou osobu viz. plná moc.

Současně je třeba předložit občanský průkaz zmocnitele (majitele pozemku) ke kontrole údajů. Postačí i fotokopie.

Příklad plné moci zde:


Plná moc k zastupování

Zmocnitel - pěstitel (majitel pozemku nebo osoba, která užívá pozemek z jiného právního důvodu)

Jméno:
Rodné číslo:
Adresa:

Zmocněnec (osoba jednající za zmocnitele)
Jméno:
Rodné číslo:
Adresa:

Uděluji plnou moc k zastupování při jednání a podepisování dokladů se společností Apros Group s.r.o. provozující pěstitelskou pálenici Jílové – Radlík a výdeji pálenky z pěstitelské palírny Jílové – Radlík.
Plná moc se uděluje na tuto pěstitelskou sezónu.

Datum:                               Místo:
Podpis zmocnitele:                                                      Tuto plnou moc přijímám -Podpis zmocněnce:

Poznámka:
* V databázi pálenice bude evidován majitel pozemku (pěstitel, zmocnitel). Zmocněnec ho zastupuje.
* Plnou moc není potřeba mít notářsky ověřenou.